Scott Cup News

Terminliste 2004

Rittreglement m.m.

Påmelding

Program 2004

Links


[TOP]


Rittreglement m.m.
Rittreglement m.m.

Scott Cup 2002

Et kort referat fra Scott Cups styremøte til alle potensielle rittdeltagere :
- Ingen endringer i rittavgifter eller lisensavgifter !
- 20% økning i antall deltagere i forhold til siste år.

Størst økning og gledeligst i aldersbestemte klasser.


Klasseinndeling fra 2001 opprettholdes

Sportklassen er 17-29, 30-39 og 40+

Vi erfarer er økt bredde i deltagelsen og håper dette fortsatt stimulerer til mange utfordrende ritt.


Reglement

Rittene følger Norges Cykleforbunds reglement. Husk at lisens må forevises ! Engangslisens kan løses før start. Godkjent hjelm skal benyttes.


Klasseinndeling

Menn- og kvinneklasser starter etter følgende inndeling :
 • Senior aktiv *)
 • Junior aktiv *)
 • Sport 17 - 29år
 • Sport 30 - 39 år
 • Sport 40+ år
 • 15 - 16 år
 • 13 - 14 år
 • 11 - 12 år
 • 10 år
 • Nybegynnere

  *) Tilsluttet klubb i NCF og med aktiv lisens

  Nybegynnerklassen starter i kortere løyper. Det tas ikke tider, og det gis ikke poeng. Ryttere som er 9 år eller yngre, kan fortsette i Nybegynnerklassen.

 • Rittavgifter 2004 - se også eget program

  PÅMELDING

  Forhåndspåmelding før 29. april
  - alle ritt
  - alle ritt
  Påmelding etter 29. april
  - alle ritt
  - alle ritt
  Pr. ritt
  Pr. ritt
  Pr. ritt
  Éngangslisenser
  - lisens utstedes ved påmelding
  - lisens utstedes ved påmelding
  - lisens utstedes ved påmelding

  KLASSE

   
  Sen/JR/Sport
  10 - 16 år
   
  Sen/JR/Sport
  10 - 16 år
  Sen/JR/Sport
  10 - 16 år
  Nybegynnere
   
  Sport
  10 - 16 år
  Nybegynnere

  AVGIFT

   
  450,-
  225,-
   
  500,-
  250,-
  100,-
  50,-
  Gratis
   
  75,-
  40,-
  20,-

  Betaling ved forhåndspåmelding

 • Scott Cup v/Odd Hjorth-Sørensen, Lindebergveien 13A, 1069 OSLO
 • Bankgiro 6073.05.14797

 • Merk giroen med

  Rittnummer, Navn, Fødselsdato og Klasse - og ev. Klubb og Lisensnr.


  Husk forhåndspåmeldinger

  Klare fordeler fremfor etteranmeldinger - man slipper å stå i kø for å få startnummer.


  Resultater

  Resultater oppdateres fortløpende så snart arrangørene frigir listene. Det hender at etterkontrollene tar tid, ha tålmodighet med oss - vi lar aldri listene ligge i arkivet.


  Administrasjon

  Generelle spørsmål ang. rittene bes henvendt til Odd Hjorth-Sørensen, tel. 22192060.

  Alle ritt starter kl. 18:00 på de respektive arenaene.
  Komplett program og invitiasjon blir sendt klubbene hvert år i midten av Mars.


  Premiering

  Klassevinnere i enkeltrittene vil bli premiert. Alle som fullfører minst 6 ritt, vil bli premiert.
  Poeng gis for hvert ritt etter følgende skala :

  100-75-55-40-30-25-24-23-22...-1

  Alle får poeng. De seks beste poengsummene teller i sammenlagtkampen.
  En Scott off-road sykkel trekkes ut blandt de som fullfører minst 6 ritt.